Aanbieding!

Edialux: Herbi-alarm pad & terras

 17,00

Herbi-Alarm paden en terrassen is een totale, niet-selectieve onkruidbestrijder voor de bestrijding van onkruiden, grassen en mossen op verharde, permanent onbeteelde terreinen zoals opritten, paden en terrassen (asfalt, beton, kasseien, grind, …). Het mag ook op niet-verharde, permanent onbeteelde terreinen, tussen de rijen van alle teelten met een afschermkap op de sproeier (om de teelt niet te raken) en vóór het zaaien of planten van siergewassen en groenten (alle teelten) gebruikt worden. De werkzame stof, pelargonzuur, is een organisch vetzuur dat van nature aanwezig is in bijvoorbeeld Pelargonium. Het membraan van de planten wordt beschadigd bij contact met het product, waardoor de plant zal uitdrogen. Het product wordt heel snel opgenomen door de plant, zelfs bij de lage temperaturen. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar na 3 uur! Zaaien of planten is al mogelijk 3 dagen na de behandeling. Dit product dient gemengd te worden met water alvorens te gebruiken.

Artikelnummer: N/B Categorie: Tag: Merk:  

Beschrijving

Tegen onkruiden, grassen en mossen op paden & terrassen. Het product vernietigt de bovengrondse delen van de bespoten planten. Het werkt in op ontwikkelde planten en wordt geabsorbeerd door bladeren en groene stengels. Daarom is het belangrijk dat het raken van bladeren, takken en onverhoute bast van planten die men wil houden, wordt vermeden. Werk eventueel met een beschermkap. Toepassen op een droge vegetatie.

AANTAL TOEPASSINGEN:

  • 1 tot max. 4 lokale behandelingen per 12 maanden met telkens 30 dagen interval

DOSERING:

  • De dosis wordt uitgedrukt per oppervlakte te verwijderen vegetatie. Maximum 100 ml gebruiksklaar product per m².

BEREIDING VAN DE SPUITVLOEISTOF:

  • Goed schudden voor gebruik! Herbi-Alarm paden en terrassen moet gemengd worden met water. Gebruik voor dosering steeds de doseerdop op de verpakking zelf.

   • Voor gebruik met rugsproeier: 500 ml product in de sproeier gieten en aanlengen met water tot 4 liter sproeierinhoud (goed voor 40 m²).
   • Voor gebruik met kleine handsproeier: 1 volle doseerdop (50 ml) in de sproeier gieten en aanlengen met water tot 400 ml sproeierinhoud (goed voor 4 m²).

Het mengsel grondig omroeren of schudden.

BELANGRIJK:

  • Het product is NIET geschikt voor onkruid- en mosbestrijding in gazon
  • Bespuit de te behandelen onkruiden en grassen tot ze volledig bevochtigd zijn. Niet bespuiten tot afdruipen
  • Alleen de groene delen van de plant die rechtstreeks worden behandeld, zullen afsterven
  • Gelet op drift via wind best toepassen bij rustig, windstil weer. Gebruik een beschermkap en houd die zo dicht mogelijk boven het grondoppervlak tijdens het spuiten.
  • In geval van hergroei van onkruid kan de behandeling herhaald worden
  • Het product werkt niet wanneer het wordt toegepast op de grond en verhindert de kieming van zaden niet. Het is dus niet zinvol het product preventief toe te passen op een oppervlak zonder onkruiden
  • Niet toepassen op terreinen aangesloten op een rioleringsstelsel (goten, rioolputten,…) of in de nabijheid van water (rivier, beek, sloot, vijver, putten, …). Om in het water levende organismen te beschermen dient u 10 meter afstand te houden van oppervlaktewaters.
  • Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd
  • Enkel een gelokaliseerde behandeling op goed ontwikkelde planten is toegelaten.

 

Extra informatie

Liter

1 L, 5 L